Artikel om Framtidens Hälsotekniker

Balans i hjärnan = hälsa!

Författare - Airie Tervaniemi

 

Ja, det är ett sätt att förklara den metod som Boris Aranovich nu sprider i världen. Självbehandlingsmetoden som ger nyckeln till läkningsprocesser vi inte trodde var möjliga. Metoden som bl a Washington University forskar på och som även Sverige visar intresse att forska kring.
Vi som i västerlandet vant oss vid att läkare vet vad vi behöver och att vi vanligtvis får kemikalier som hjälp, - som våra kroppar även i den s k läkningsprocessen kämpar mot. Visste du tex att bara 15% av huvudvärkspillret når målet, resten tar levern hand om och omvandlar detta toxin till gallsaft - i bästa fall, dvs säga; om din kropp inte redan är förgiftad och har fullt upp med att transportera toxiner från tarmen via blodet till levern, och därifrån till andra organ, till hjärnan, till….

Ett ekorrhjul i självförgiftning, orsakad av oss själva, vår felaktiga kosthållning, dåliga vanor, våra rädslor, ilska, negativa tankar, tron på att vi är offer och andra inlärda programmeringar om hur vi ska och kommer att vara. I skolan lärde vi oss matematik, fysik, språk, geografi osv. för att kunna förstå världen omkring oss för att kunna sköta ett arbete. Men vi lärde inte att förstå och hantera våra tankar och känslor, vårt psyke, eller vår fysiska lekamens väl. Sådan utbildning är minst lika viktig, ty vårt välmående på dessa områden kan avgöra om vi kommer att vara samhället till nytta eller till börda.

 

Alla vill vara friska och må bra, men vem lärde oss det? Vem lärde oss hur vi ska hantera livet och stundom det kaos som alla möter i livet. Vem lärde oss tillit till oss själva? Vem lärde oss att vi faktiskt har ansvaret för vår hälsa själva? Vem lärde oss att vår inställning till det vi möter i livet gör oss till det vi är. Ingen, så vida vi inte var lyckligt lottade individer som hade föräldrar som förstod livets djupare värden och fick oss att växa i självtillit.
Vi står mitt vårt eget kaos där vårt varande tenderar att få allt fler och djupare sprickor. En del av oss bränner ut sig, en del skapar cancer, reumatism, osv. osv.

Ett indianskt ordspråk lyder så här: Vill du veta vilka tankar du hade igår - se på din kropp idag. Vill du veta hur din kropp ser ut imorgon - se på dina tankar idag. Har vi egentligen förstått hur viktiga våra tankar är? Nej, för om vi hade förstått att våra tankar är energi, mindre än kvantar och att dessa har oerhört makt över skeenden så skulle vi nog ha lärt oss att hantera tankarna varligare.

 

Läser man kvantfysikens förklaringar av livet så går det upp ett och annat ljus. Länge burna negativa tankar förintar våra kroppar och en kortvarig sund ilska gör mindre skada än en långvarig bitterhet eller obearbetad sorg efter trauma.
Detta är vad Boris Aranovich talar om och detta är vad som man själv lär sig att bearbeta under kursen: Bli herre över din hälsa - Framtidens hälsotekniker - idag!
Att det står - idag, menar Boris betyder helt enkelt att vi kommer i framtiden att arbeta just på liknande sätt för att förebygga och återskapa hälsa. Vikten av att var och en tar ansvar för sin egen hälsa ökar och är också en förutsättning för att vi ska klara av att skapa de liv vi önskar. Vi behöver kunskap om hur våra kroppar fungerar och vilka mekanismer det är som gör att vi till slut inte klarar av att hålla balans utan orsakar dysfunktioner och sjukdomar, säger Aranovich. Belastningarna från vår omgivning gör det ännu viktigare att se till att vi är motståndskraftiga mot stress, gifter, konflikter mm.

 

 

Det är fascinerade att få en förklaring till varför man själv mått och mår som man gör. Hur en negativ erfarenhet i barndomen kan fastna som negativt tankemönster som gång på gång i livet väcks till liv genom en upplevelse som liknar det en gång upplevda traumat. Lär man sig aldrig att förstå och vända tankemönstret så skapas det i kroppen spänningar som på sikt leder till stagnationer i kroppen och till slut är ett sjukdomstillstånd ett faktum. Allt fler forskare kommer fram med forskningsfakta som verifierar detta. Allt fler böcker finns på marknaden som förklarar skeenden som leder till ett dysfunktionellt samhälle där utbrändhet, hjärnstress, immunsjukdomar, smittosjukdomar är något av en självklarhet - och få av oss stannar till och reagerar eller agerar för att förändra. Boris Aranovich gör det, Susanne Ehdin (Den självläkande människan) Ornstein och Sobel (Hjärnan som läkare) gör det och många fler.

Låt oss lyssna på Aranovich som utvecklat en metod för självläkning. Han menar att det ligger på vårt eget ansvar att hejda den negativa påverkan vi utsätter våra kroppar för. För att kunna göra detta måste vi förstå hur våra kroppar fungerar, vilka mekanismer som medverkar i nedbrytnings- respektive läkningsprocesser.
Och att vi måste lära oss att hantera våra tankar. Genom denna metod menar Boris att man kan bota sig själv. Resultaten från människor som arbetar med metoden visar att den som verkligen vill bli frisk kan bota vad som helst - resultatet beror på vilken motivation och ihärdighet man har när man jobbar med metoden.
Det man ser snabbt är att metoden är så heltäckande att fallgroparna kan man bara skapa själv. Metoden beskriver vikten av att använda båda hjärnhalvornas kapacitet samtidigt för att nå det undermedvetnas nivå där gamla programmeringar, inlärda känslomönster sitter och läka dem. Läkningsprocessen är dock riktad på kroppens utrensande funktioner eftersom fastlåsta tanke- och känslomönster sätter sig, genom spänningarna de skapar, som stagnationsprocesser i organ, kroppsdelar, vävnader.

 

Självförgiftning är ett annat ord inom helhetsmedicinen. Även inom västerländsk medicin medger man idag att uppåt 90% av befolkning har obalanser/dysfunktioner i mag- och tarmkanalen. Självförgiftning är inget annat än att toxiner, som organismen inte kan göra sig av med, förs med blodet runt i kroppen och lagras på olika ställen. Gifterna orsakar allt från trötthet, koncentrationssvårigheter till allvarliga sjukdomstillstånd tills cellerna inte längre orkar utan kollapsar. Många gifter kommer utifrån och det är naturligtvis av yttersta vikt att sanera vår miljö men utan att sanera våra kroppar kommer de ändå att hitta andra, tex allergena ämnen att reagera på, eftersom orsaken till att vi inte klarar av yttre påfrestningar ligger inom oss.

Återkommande förkylningar tex visar att vårt immunförsvar inte orkar med. Ofta ligger orsaken i att immunförsvaret är fullt sysselsatt med att stävja störningarna i mag- och tarmkanalen och har inte tid mot angripande baciller. När tjocktarmen inte längre fungerarsom den ska, (stagnationer uppstår som slaggbildning, divertiklar mm) slås den viktiga mikrofloran ut och vår kropp förlorar viktiga funktioner. Balancerad mikroflora producerar viktiga enzymer och hormoner, syntetiserar viktiga B-vitaminer, bl a B12, som är delaktiga immunskyddet, bl a mot cancer. Aranovich talar om att återställa självregleringssystemet.
Man måste återupprätta förbindelserna mellan organen och hjärnan. Störd självregleringsförmåga leder till obalanser som tex ämnesomsättningsstörningar, ödem, obalans i pH-värde, stress, reglering av blodtryck mm. Dvs så gott som alla funktioner som snabbt och automatiskt i en frisk kropp balanseras med hjälp av det endokrina systemet och det vegetativa (autonoma) nervsystemet. Och allt detta kan vi balansera upp med tankens kraft hävdar Boris Aranovich. Men att tro att detta bara handlar om att tänka positivt, är fel.
För att nå läkningsprocesserna måste man nå det undermedvetna och då måste alla hjärnfrekvenserna vara i balans.

Resultat från den forskning som pågår på Washington University visar att när man arbetar med Aranovich metod når man optimal balans mellan de olika hjärnfrekvenserna beta, alfa, theta och delta. Beta (14-30 Hz) är vakentillståndet och alfa (7-14 Hz) krävs för fysisk avslappning medan theta 3-7 Hz) är nödvändig för mental avslappning samt delta (0,1-3 Hz) för god sömn. Att tillstånd av obalanser uppstår är lätt att förstå.
Om beta-nivån är för hög sätter detta stresspår i kroppen om den inte har förmåga att balansera upp med alfa och theta och dessutom sover dåligt. Många som hamnar i stark affekt (gamma 30-60 Hz) kan orsaka akuta skador i kroppen. Det är hjärnan som styr kroppen och om inte hjärnvågorna är i balans eller saknas uppstår ohälsa.

 

 

Vad är då det hemliga receptet bakom metoden? Ett helhetstänkande där många olika faktorer måste tas i beaktande samt kärnan är övningar som balanserar hjärnfrekvenserna och hjärnhalvorna genom att man organiserat och medvetet arbetar med kreativ visualisering och goda tankemönster samtidigt som man sätter igång kroppens reservenergi och rensar på så sätt organismen på cellnivå.
I kursen ingår ett avancerat dataprogram med animationer för arbetet hemma. Man kan alltså alltid repetera hur man arbetar med metoden. Dessutom finns en utbildningsvideo och kursbok om hur vår organism fungerar. Specialkomponerad musik finns för arbetet med inre organ och system. Fördelen med kursen är att man har alltid tillgång till den hemma och repeterar den så ofta man vill beroende på vad man vill åstadkomma. Kursen består av en förebyggande del och en självbehandlande del med olika metoder.
Vi får lära oss att vi visst kan styra funktioner som vi hittills inte trott var möjliga. Att detta fungerar berättar allt fler som gått kursen.

Ulla Forsebrant från Uppsala hade haft astma i 15 år och botade den med metoden och fortfarande ett år efter kursen är hon besvärsfri.
Kerstin Lindström från Stockholm hade haft astma i 20 år. På tre månader blev hon av med den och är fortfarande frisk efter 2 år.
Åsa Svensson från Hälleviksstrand berättar att hon för 3 år sedan fick diagnosen utbrändhet. Hennes ben bar inte, hon fick svårt att andas, kände smärtor kring hjärtat, talförmågan försvann. Idag fungerar hon normalt och även synen har förbättrats betydligare.
Evica Plisik från Göteborg hade många år besvärats av depressioner, varit i dålig psykisk tillstånd, haft olika fysiska besvär och problem med ryggen. 3 år efter kursen mår hon fortfarande mycket bra, både fysiskt och psykiskt. Hon genomlevde en hel förändring och är idag pigg och glad.

Rapporter kommer in från folk som botat sig från stora och små besvär, vanligaste berättelserna är att folk överlag blivit gladare och jämnare i humöret i takt med att gifterna lämnat kroppen. Folk berättar om att tarmen äntligen fungerar perfekt och att de botat allergier, inflammationer, prostatabesvär, torra slemhinnor, syn, värkande ryggar och knän osv. Vilket resultat man når beror helt på vilken ihärdighet och omtanke man tillägnar sig själv dagligen. Många tycker att det är helt ok att prioritera sig själv och sin hälsa minst en timme om dagen, andra förmår inte att ta sig den tiden alls. Valet gör var och en själv liksom tar konsekvenserna för sitt val.
Själv undrar jag om vi egentligen har tid och råd att inte prioritera oss själva, när man ser vad som håller på att hända inom sjukvården; dels att den inte orkar med den stora belastningen av allt fler sjuka och dels att den inte har alla svar på vad vi människor egentligen behöver så bestämde jag mig för länge sedan att inte vänta med att på att bli sjuk utan se till att bli och förbli frisk.
Tack vare alternativa metoder och nu Aranovich metod för självbehandling kan jag äntligen känna att jag verkligen har makten över mitt eget välmående på alla sätt.

Hinduisk kvinnlig mystiker Lal Ded sa på 1300-talet: ”Pilgrimen vandrar från helgedom till helgedom för att möta Honom som han bär inom sig.” En annan sida av samma mynt är: Den sjuka vandrar från läkare till läkare i hopp om att finna den läkning hon bär inom sig.
Aranovich har själv utbildat ca tusen självbehandlare genom åren i Sverige. Han utbildar även terapeuter i Bioenergi-healing på Axelssons GI. För att hinna med allt sitt arbete beslöt sig Boris och Iwona Aranovich att utbilda intruktörer för metoden Framtidens Hälsotekniker - idag. Den första gruppen av intruktörer fick sitt certifikat i början av oktober 1999.
Nu håller Boris att förfärdiga nytt kursmaterial Från hjärnan till kroppen och en ny bok kommer ut i årskiftet. Boris har medverkat som idégivare i utbildningsradions serie om färgers betydelse.
Boris utbildade sig till ingenjör i cybernetik men blev allt mer intresserad av österländsk medicin och andra helhetsmetoder. 1987 grundade han ett universitet för Bioenergi i Sankt Petersburg. Till Sverige kom han1992 genom en inbjudan av Axelssons Gymnastiska Institut.

Lite om författaren till artikeln. Airie Tervaniemi är Shiatsuterapeut, håller föredrag om hälsans möjligheter och kurser i Aranovich-metoden i Västerås och har brett kontaktnät med andra som arbetar med komplementärmedicin. Telefon: 021-14 01 46 el. 0707-29 60 19 airie@quicknet.se

 

© Copyright Mäniskans Resurser AB 2005