Behandlingsmetodiker

//Behandlingsmetodiker

Behandlingsmetodiker

Här hittar Ni behandlingsmetodiker för föregående MMV-apparater

Klicka här för att ladda ner behandlingsmetodiker i PDF format, ca 2.6 mb.
(högerklicka och välj “spara mål som” / “spara länk som”)Adobe Acrobat ska vara installerat för att man ska kunna läsa filen.

OBSERVERA

Behandlingsmetodikerna ursprungligen är skrivna för Cem-tech så därför står det olika program.

Du kan naturligtvis använda metodikerna också för Radamir och det blir faktiskt enklare.

Du behöver aldrig fundera över vilket program du ska använda.

Välj ALLTID program 4 när du ska arbeta med millimetervågor och program 3 när du ska arbeta med FRI-terapi.

Följ instruktionsboken för Radamir och se behandlingsmöjligheterna i metodikmappen.
Punkter och meridianer är desamma.

2017-07-25T15:16:14+00:00