Tankens kraft på cellnivå

///Tankens kraft på cellnivå

Tankens kraft på cellnivå

Boris Iwona

Att det är tanken och vår mentala inställning som är huvudaktören i vårt personliga livsdrama vet många idag, men det är ett fåtal som inser vilken enorm kraft våra tankar verkligen är.

Kroppens samtliga celler byts ut och förnyas under loppet av ett år, men det sk cellminnet håller kvar och för vidare kroppens svagheter. Föreställ dig att du faktiskt kan påverka dessa minnen och därmed påverka din kropp på ett positivt sätt.

“Tankens kraft på cellnivå” är kursen för dig som på allvar vill arbeta med den enorma resurs som tanken innebär. Det är precis vad rubriken säger, en möjlighet att i grunden påverka din kropp och därmed din hälsa så djupt som på cellnivå.

Fler och fler människor inser att deras mentala krafter verkligen har en enorm kapacitet. De största bevisen för denna kapacitet kan ses i Ryssland genom utvecklingen av mentala tekniker. Under de senaste 10 åren har “Center för Bioinformationsteknologi, Fond Petrova” i Moskva påvisat fenomenala resultat vid olika hälsoproblem genom att använda enbart “Tankens Kraft”.

Det har visat sig att man kan återställa kroppen även vid allvarlig sjukdom, och åstadkomma olika “mirakel” genom att vidga medvetandets resurser. Tusentals mirakulösa resultat som åstadkommits av vanliga människor är väldokumenterade. Boris Aranovich – internationellt känd specialist inom Alternativ Medicin och författare till många böcker om Tankens Kraft – har tillsammans med sin fru Iwona som är hälsoterapeut och skapare av IwonA’s Rainbow – Den Nya Tidens Design – lärt sig denna metod i Moskva och åstadkommit liknande mirakulösa resultat med sjuka människor.

Det är känt att en emotionell tanke omedelbart kan ändra nästan alla biokemiska parametrar, som i sin tur leder till kroppsliga och mentala förändringar. Det sker vanligtvis utanför medvetandets kontroll, men om man kontrollerar dessa processer medvetet så kan man korrigera cellernas funktioner och på det sättet förstärka möjligheterna att förebygga sjukdom, återställa hälsa, fördröja åldrande och förlänga ett friskt liv.

Kursens innehåll

1. Tankens olika fenomen

2. Arbete för att förstärka tanken. Fokus – Känsla – Resonans

 • a. Hur man tränar fokusering
 • b. Hur man förvandlar passiv tanke till aktiv
 • c. Hur man kan komma i resonans (synkronisera) med kroppen och organen
 • 3. Aktivering av hjärnans nervceller

  Hur man med hjälp av övningar kan förbättra blodcirkulationen i hypothalamus och hypofysen för att öka effekten av tankens kraft och allmän funktion av hjärnan.
  Praktiska övningar.

  4. Teknik för att fylla organ och celler med energi

  Hur man med hjälp av tanke och andning fyller celler och organ med energi så att cellerna blir mer mottagliga för information.
  Praktiska övningar.

  5. Förbättring av kommunikation mellan cellerna

  Hur man med hjälp av ett mentalt skapat grafiskt mönster kan förbättra kommunikationen mellan cellerna.

  6. Tekniker för hantering av känslor

  Med hjälp av dessa tekniker man kan minska negativa känslor och stärka positiva.
  Praktiska övningar.

  7. Arbete med “sfär”

  Den starkaste energetiska formen

  8. Arbete med “pulserande sfär”

  9. Arbete med metodiken “Från sfär till punkt”

  10. Arbete med det förflutna

  11. Teknik för befrielse av mentala blockeringar

  För att uppnå bra resultat är det viktigt att befria vårt undermedvetna från oro, bekymmer, rädsla m.m.

  12. Arbete i kroppen med metoden “Förflyttning av sfär med information”

  13. Överföring av information med impuls

  14. Kontakt mellan medvetande och själ

  15. Arbete med DNA-molekyl – återställande och föryngring av kroppen

  16. Regenerationstekniker

  17. Arbete med olika hälsoproblem

  2017-07-25T15:16:14+00:00