Terapy ON (Om knappen “META terapy” blir grå (går ej att trycka)) »

//Terapy ON (Om knappen “META terapy” blir grå (går ej att trycka)) »

Terapy ON (Om knappen “META terapy” blir grå (går ej att trycka)) »

  • Tryck “Start” – “Kör”
  • Skriv in i fältet “regedit” och trick OK.
  • Markera i vänstra fältet mapp “HKEY_CURRENT_USER\Software\meta” och tryck “DELET” knappen på tangentbordet, kommer upp medelande “Vill du ta bort den här nyckeln …..” tryck då “Ja”.
  • Ladda ner följande fil: Meta_Reg_medTerapy.zip till din dator: .
  • Packa upp “Meta_Reg_medTerapy.reg” (om du har inte WinZip eller liknande program installerat på datorn, du kan ladda ner en test version här)
  • Öppna “Meta_Reg_medTerapy.reg”, kommer upp fråga tryck “kör”, kommer upp fråga “Vill du lägga information…” tryck då Ja.
  • Klart!
2017-07-25T15:16:11+00:00