Sammanfattning lärare studien 2010

//Sammanfattning lärare studien 2010

Sammanfattning lärare studien 2010

                                              Studien april – juli 2010

Utvärdering av försöksperiod  ”Andningsövningar med andningsapparat  som  stöd” med lärare från Svalans förskola.
Plats: Människans Resurser AB
Datum: 2010-08-1
Undersökningen har genomförts av hälsoföretaget Människans Resurser i Stockholm.
Målet med undersökningen har varit att påvisa effektiviteten av korrekt andning, hur den påverkar hälsan och ökar de interna resurserna för en kvinna och hennes emotionella tillstånd.

Verktyg: I vårt arbete har vi använt – andningsapparaten som tillåter justering av andningsmotstånd vid utandning. Till hjälp för uppföljning och kontroll har vi använt diagnosapparaten «Alfa» som visar våra resurser genom pulsdiagnos, mätning av hormonsystemet, vegetativa systemet, det psykoemotionella tillståndet samt den totala adaptionsförmågan.

Metod: ”Effektiv andning”- utvecklad av Boris Aranovich, Människans Resurser AB

Deltagare: 5 lärare (kvinnor) födda mellan 1955 – 1984

Försöksperiod: Från den 13 april till den 13 juli 2010

Introduktion: Vid det första mötet den 13 april, 2010, hölls en kort föreläsning om andningen och dess betydelse. Dessutom gavs instruktioner om hur man kan arbeta med andningsapparaten.

Efter introduktion utdelades andningsapparater och deltagarna påbörjade sin andningsträning, 30-60 minuter per dag.

Deltagarna kontrollerades varje 2-3 veckor med hjälp av «Alfa» hos Människans Resurser på deras kontor på Hantverkargatan i Stockholm.

I juli fick samtliga deltagare själva kommentera sin hälsa och eventuella förändringar under perioden (13 april och 13 juli). Frågeformulär bifogas.

RESULTAT

Deltagarna var vid start alla i olika hälsotillstånd och hade från början ett sammansatt index av sitt  funktionella tillstånd – Hälsoindex- 29 till 82.

Efter två månader arbete med  4 av 5 deltagare  noterades förbättring av alla resultat enligt” Alfa”. En deltagare hade lite lägre resultat men fortfarande inom det normala.  Orsaken var troligtvis förkylning, hosta och oregelbunden andningsträning (som var delvis omöjlig p.g.a. hosta).

För fyra deltagarna förbättrades alla indikatorer.
Enligt  ”Alfa” Hälsoindex ändrades:

från 29 till 58
82 till 86                                                                                                                                              80 till 96                                                                                                                                              35 till 61    (Mätningsprotokollen bifogas.)

Det visar att två deltagarna hade instabil reglering av sina funktionella system. Efter två månaders andningsträning blev den  balanserad och stabil.

För alla testande ökades deras energiresurser, för flera (två) mellan 1,5-2 gånger. Det betyder att cellerna kan skapa mer energi och blir friskare och starkare.

Resultaten av enkätundersökningen visade:

  1.  Jag orkar bättre under dagen.
  2. Det blev lättare att hantera stress.
  3. Lättare att koppla av.
  4. Bättre sömn.
  5. Jag kan koncentrera mig bättre.
  6. Andningen tar ner mig ur stress.
  7. Min pollallergi har blivit mycket bättre.
  8. Under en period kände jag inte av min allergi i ögonen.

Sammanfattning

Träning av effektiv andning ger snabba positiva förändringar för såväl  individens hälsoparametrar som för psykoemotionellt tillstånd.

För samtliga deltagare (som andades regelbundet), hade alla parametrar – organismens adaptionsnivå, den vegetativa regleringen, den hormonella regleringen, det psykoemotionella tillståndet – gått upp.

Enkäten visade också att deltagarna upplevde mer ork, ökad förmågan att koncentrera sig bättre, och att de fick lättare att hantera stress och koppla av. Positiva förändringar för de som har allergi.

 Testande företag: Människans Resurser AB

 Testansvarig:  Viktoria Larsson

2017-07-25T15:16:10+00:00