Återställa patienter till Pogramet »

//Återställa patienter till Pogramet »

Återställa patienter till Pogramet »

1.Öppna programet “Meta.Patients-DB-BackUp.exe” som ligger på Metapathia CD.

2. Tryck “to Metapathia”, den öppnar automatiskt senaste skapad mapp med patienter, tryck OK eller markera mapp med datum du vill återskapa patienterna från och tryck OK.,

3. Klart!.

2017-07-25T15:16:11+00:00