Vad är MMV-Terapi?

///Vad är MMV-Terapi?
Vad är MMV-Terapi?2015-06-30T16:17:41+00:00

Millimetervågor är det språk våra celler använder för kommunikation sinsemellan. Cellen är levande och vibrerar med en viss frekvens. Sådana vibrationer skapar vågrörelser. Det har visat sig att hela världen är genomsyrad av supersmå vibrationer, och detta gör det möjligt att förstå existensen av och framtidens utveckling av kroppen. Enligt kvantmekanisk modell har varje föremål en dubbelnatur – en materiell och en elektromagnetisk – där allt vibrerar och varje cell är en del av sammanhanget. Millimetervågor (= radiovågor) har frekvenser mellan 42,3 och 100 GHz, gigahertz. Det är med dessa vågor våra cellers membran vibrerar och sänder information till varandra. Vid obalans i dessa vågor börjar hälsoproblem att uppstå. Millimetervågsapparaten genererar vågor med ungefär samma styrka som kroppen 10-10 mw/cm2, vilket är en miljard gånger mindre än strålning från mobiltelefoner.

Millimetervågsterapi är en ny revolutionerande metod inom hälsovården. Den har utvecklats av framstående ryska forskare under ledning av akademiledamoten N. D. Devjatkov och professor S. P. Sitko. Millimetervågorna har samma frekvenser som de vågor som cellerna kommunicerar med i vår kropp. Obalanser i dessa vågor är grundorsaken till hälsoproblem. Med den kraftfulla apparaten Triomed som producerar millimetervågor, kommer man i kontakt med kroppens frekvenser och kan korrigera de obalanser som ger ohälsa. Tack vare den resonans som bildas i mötet med kroppens frekvenser ger den mycket låga strålningen mycket stark effekt.

Millimetervågsterapin botar inga symptom, utan stärker istället kroppens egen läkande kraft. Kroppens självläkande förmåga återställs genom att man stärker cellmembranen, som är cellernas kontaktytor mot resten av kroppen. Metoden har genomgått många års kliniska tester och stor effektivitet är påvisad. Tester genomförda i Ryssland visar att, citat; “oberoende av sjukdomens art så normaliserar millimetervågorna immunsystemets parametrar, förbättrar mikrocirkulationen, balanserar kroppens ämnesomsättning, bromsar åldrandet och förlänger därmed livslängden, sänker risken för onkologiska sjukdomar, höjer läkemedlens effekt samt sänker deras biverkningar och giftverkan, förkortar behandlingstider och förbättrar hälsotillståndet för patienter med hjärtinfarkt och hjärnblödningar, påskyndar läkning av benbrott upp till 3 gånger samt ger en tydligt smärtstillande effekt”.

Eftersom man använder samma frekvenser och styrka som kroppens celler, ger behandlingen inga biverkningar. Hur fort man märker resultat beror på problemets art och i vilket skick patienten själv är.