Triomed CGI

//Triomed CGI
Triomed CGI2018-12-05T15:32:54+00:00

OBS! Triomed CGI är en komprimerad variant av Triomed Vital och Triomed Compact och innehåller 3 viktiga program som integrerar flera program från Triomed Vital och Triomed Compact. På så sätt kan vi erbjuda ett kraftigt reducerat pris så att ännu fler får möjlighet att skaffa sig en Triomed.

Triomed CGI – är en portabel terapeutisk apparat, som du alltid lätt kan ha med dig i fickan, för behandling och förebyggande (profylax) av olika patologiska tillstånd genom påverkan av lågintensiv elektromagnetisk strålning av extremt hög frekvens EHF eller sk millimetervågor (MMV) på vissa områden av den mänskliga kroppen.

Införande av MMV-terapi i den komplexa behandlingen av många hälsoproblem gör det möjligt att påskynda behandlingen, minska svårighetsgraden av biverkningar, uppnå positiva kliniska resultat i läkemedelsresistenta patienter.

Apparaten kan användas för att stärka kroppens hälsoresurser. MMV-terapins effekter manifesteras kliniskt i anti-inflammatorisk och aktiverar egna läkningsprocesser, smärtstillande och anti-ödematösa åtgärder, förbättring av vävnadsförnyelse, förbättring av blodcirkulation, för anti-stress, normalisering av autonoma nervsystemets reglering.

Användningsindikationer: Triomed CGI

Presentation av Triomed i Danmark:

Hälsoproblem i perifera nervsystemet

Hälsoproblem i autonoma nervsystemet

Hälsoproblem i ÖNH-organ (Öron-Näsa-Hals)

Hälsoproblem i hjärt-kärlsystemet

Hälsoproblem i lungor och lungsäck

Hälsoproblem i mag-tarmkanalen

Huden och underhudsproblem

Hälsoproblem i rörelseapparaten

Gynekologiska problem

Smärtsyndrom oavsett lokalisering

Ledpatologi

Hälsoproblem i ryggraden

Sår, brännskador

Allergiska problem åtföljda av hudmanifestationer

Användning av apparaten

Apparaten kännetecknas av 3 separata program och börjar med det allmänna programmet 1 som kan ge behandling på distans. Här följer en kort beskrivning av vart och ett av programmen:

Program 1 – Harmoni, 30 minuter

(stimulera kroppen direkt eller på distans)
Maximal behandlingstid per dygn är 2 timmar.

Programmet stimulerar kroppens hela energi-informationssystem (EIS). Av den anledningen bör apparaten bäras i en snodd runt halsen eller placeras 50 cm från kroppen. Si-Ge kristallens strålning strukturerar luftburna vattenpartiklar som fortsätter att stråla då de blivit strukturerade, så luften runtomkring påverkas även efter att apparaten stängts av. Med millimetervågor renar man på så sätt luften från elektromagnetisk smog, vilket är oerhört viktigt för allt biologiskt liv (människor, djur och växter).

Si-Ge kristallens strålning harmoniserar alla närvarande personers EIS- noder och energiflöden. Tack vare att kroppens EIS system har harmoniserats, har kroppens hela motståndskraft förstärkts, och därmed kroppens förmåga att återhämta sig. Människor blir mer toleranta med varandra. Ditt liv blir mer harmoniskt.

Program 2. Reglerande, 10 minuter.

Detta program är utformat för arbete med stora energicentran, energikanalerna och problemområden. Programmet kan användas vid trötthet, irritation, utmattning, psyko-emotionell stress, sömnsvårigheter och depression. Programmet främjar en sund reaktion på alla slags stimuli, det optimerar alla reaktionsnivåer i samband med stress. För att aktivera stress-reducerande effekter, rekommenderas att, med långsamma cirkelrörelser, stimulera chakras projektionsområden; på handlederna, mitt i vänster handflata (vänsterhänta ska använda höger handflata) och på huvudet – på tragus (den lilla utbuktningen vid ytterörat som buktar ut över ingången till ytterörat).

Behandlingstid är 12 minuter per zon, två gånger om dagen. Vid kronisk stress, kan man utföra behandlingen 10-15 dagar.

Energicentra stimuleras för att balansera kroppens energi. För att återställa energiflödet genom händernas och fötternas energikanalerna, stimulera fingertopparna och tåspetsarna. Behandla en minut per finger; börja med vänster hands lillfinger och arbeta runt alla fingertopparna till höger hands lillfinger.

Tack vare att energiflödena och noderna regleras återställs EIS systemet, organismens motståndskraft ökar och kroppens funktionella reserver återhämtar sig.

Det reglerande programmet gör det möjligt att göra en diagnostisk utvärdering av kroppens EIS system. Genom att identifiera drabbade områden och sedan stimulera dessa områden skapar programmet harmoni i cellernas kommunikation.

En diagnostisk utvärdering bör ske i en lugn, tyst och avslappnad atmosfär.

För trögflytande, långsamma processer rekommenderas följande:

  1. Sätt dig bekvämt, slappna av och börja stimulera vänster handflata med långsamma cirkelrörelser i 5 minuter (2 cirklar per minut). Vänsterhänta ska använda höger handflata.
  2. Var uppmärksam på kroppens reaktioner. Gradvis, inte meddetsamma, kommer du kunna bli varse kroppens gensvar. Det kan kittla, klia eller göra lite ont på olika ställen. Lägg märke till var du känner något mest. Detta är stället där kroppen reagerar (triggerzonen). Sätt på apparaten igen och behandla triggerzonen. Behandla bara en zon per behandlingsomgång.

En kvinna led av utmattningssyndrom. Första bilden visar avsaknad av energi i vänster njure och i lungorna, såväl som minskad adaptionsförmåga. Den diagnostiska utvärderingen på handflatan identifierade problemområdena. Man stimulerade båda områdena med Triomed CGI-3 10 minuter vardera. Bilden tagen efter behandlingen visar på ökad energi i båda områdena samt förbättrad adaptionsförmåga.

Fortsätt behandlingen de närmsta dagarna med samma sekvens. Kroppen kan svara på samma ställe eller någon annanstans. Kroppen avgör var någonstans den svarar beroende på vad den behöver. Smärtområdet kan vara detsamma eller på ett nytt ställe. Behandla det område som behövs. Behandla zonen 10 minuter.

Program 3. Återhämtning, 15 minuter.

Med program 3 kan du påverka bakgrundsstrålningen. För att göra detta, för apparaten till ett utvalt ställe och starta programmet först när du lagt ner den. Du kan låta apparaten ligga kvar en stund efter att programmet gått klart. Si-Ge kristallens informationssignal hjälper kroppens EIS system att automatiskt känna igen problemet och sätta igång de rätta reaktionerna som löser problemet.

Användning av programmet Återhämtning leder till en snabb återhämtning och ett normalt fungerande kroppsområde. Ju sämre kroppens tillstånd är (sår, brännskador, blödningar) desto viktigare är det att använda programmet Återhämtning då det påskyndar läkning av skadade vävnader.

Användningssätt

  • För att börja behandlingen, starta apparaten genom att trycka fram önskat program.
  • När du använder program 1. placera apparaten på kroppen med apparatens undersida mot kroppen. För att starta behandlingen, tryck på kontrollknappen. När du fortsätter att hålla knappen nedtryckt fortsätter apparaten automatiskt till nästföljande program, vilket indikeras av lysdioderna (ca 2 sekunder/program). När du släpper kontrollknappen vid ett valt program påbörjas utstrålningen och högtalarna ger ifrån sig ett ljud.
  • Behandlingstiden för varje behandling är förprogrammerad. Det rekommenderas inte att avbryta en behandlingssession innan den är klar. När behandlingen är klar stänger apparaten av sig själv automatiskt.
  • Du kan stänga av apparaten innan avslutad behandling genom att när som helst trycka på kontrollknappen.

Tiden för tillämpning på ett område eller biologiskt aktiv punkt är 3 till 15 minuter. Total tid för tillämpning bör inte överstiga 60 minuter per dag.

Behandlings Metodiker >>