Självhypnos – vägen till ett bättre liv. 2 dagars praktiskt seminarium.

///Självhypnos – vägen till ett bättre liv. 2 dagars praktiskt seminarium.
Självhypnos – vägen till ett bättre liv. 2 dagars praktiskt seminarium.2017-07-25T15:16:02+00:00

“Självhypnos- vägen till ett bättre liv” är en helt ny praktisk metod som kan öppna stora möjligheter inom alla livsområden – hälsa, stresshantering, inlärning, skapande förmågor mm.

Man vet att människans hjärna tillhör ett universellt system med en otrolig potential, vilken dock ofta är blockerad på grund av olika komplex, psykologiska barriärer och mentala stereotyper. Dessa blockeringar förhindrar hjärnan att utföra läkningsprocesser och begränsar inlärning och alla andra förmågor. Dessa blockeringar kan vara orsaken till många problem i livet – vare sig det rör sig om hälsa, familjeliv, ekonomi eller annat.

Det enda verkligt effektiva sättet att lösa problem är att komma i kontakt med det undermedvetna och eliminera de negativa program som finns där. Det finns olika metoder man kan använda sig av för att avlägsna mentala blockeringar, men ofta ger de inte önskat resultat eftersom det undermedvetna brukar motsätta sig övningar som försöker förändra något. Den här metoden skiljer sig från andra genom att vi lär oss inte bara att komma till hypnotiskt tillstånd och avlägsna blockeringar, utan även att avlägsna energin från blockeringarna. På så sätt får blockeringar ingen kraft att påverka oss. När vi sedan vill programmera om oss med nya positiva program så gör vi det också med hjälp av energi. Alla dessa metoder utförs med glädje och utan tvång, vilket gör att det undermedvetna gärna samarbetar. Med hjälp av den här metoden kan man på kort tid ta bort blockeringar i hjärnan och öka hjärnans potential många gånger om.

Vad kan man få ut av metoden?
När man har lärt sig metoden har man förmåga till snabb självreglering och kan befria sig från stress och bli mer psykiskt stabil.

Metoden är ett sätt att koordinera och balansera psykiska och fysiologiska processer. Metoden är den enklaste vägen till inre harmoni och underlättar genomförandet av olika uppgifter. Den är ett verktyg för personlig utveckling som ger glädje och är därmed helande.

Du kommer att kunna kontrollera din rädsla och smärta och påskynda läkningen av sår och brännskador. Du kommer att kunna arbeta effektivare och behöva mindre sömn eftersom din kropp förbrukar mindre energi och befinner sig i ett tillstånd av intensiv förnyelse. Du får en känsla av inre balans och kommer att märka när och varför du tappar i arbetsförmåga och hur du återhämtar den. Tack vare denna metod kommer du att kunna fokusera bättre på olika livsproblem och hitta bra lös ningar och vara framgångsrik i ditt yrkesliv.

Ur innehållet:

1. Mentala orsaken till hälsoproblem

2. Hur ditt medvetande påverkar dina undermedvetna processer.

3. Hypnosens principer

4. Självhypnosis tekniker:

  • a. Mental modellering
  • b. Ideomotor metod
  • c. fokus teknik
  • d. nyckelmetod

5. Arbete med mentala mönster.

6. Arbete med “bli vinnare” stereotyp

7. Energetiskt arbete med dåliga vanor, stereotyper

8. Självhypnos i vardag

Kolla kalender för närmaste seminarium >>