Kursen “Tankens kraft på cellnivå”.

///Kursen “Tankens kraft på cellnivå”.
Kursen “Tankens kraft på cellnivå”.2017-07-25T15:16:02+00:00

Att det är tanken och vår mentala inställning som är huvudaktören i vårt personliga livsdrama vet många idag, men det är ett fåtal som inser vilken enorm kraft våra tankar verkligen är.
Kroppens samtliga celler byts ut och förnyas under loppet av ett år, men det sk cellminnet håller kvar och för vidare kroppens svagheter. Föreställ dig att du faktiskt kan påverka dessa minnen och därmed påverka din kropp på ett positivt sätt.
“Tankens kraft på cellnivå” är kursen för dig som på allvar vill arbeta med den enorma resurs som tanken innebär. Det är precis vad rubriken säger, en möjlighet att i grunden påverka din kropp och därmed din hälsa så djupt som på cellnivå.
Det är känt att en emotionell tanke omedelbart kan ändra nästan alla biokemiska parametrar, som i sin tur leder till kroppsliga och mentala förändringar. Det sker vanligtvis utanför medvetandets kontroll, men om man kontrollerar dessa processer medvetet så kan man korrigera cellernas funktioner och på det sättet förstärka möjligheterna att förebygga sjukdom, återställa hälsa, fördröja åldrande och förlänga ett friskt liv.

Kursens innehåll
1. Tankens olika fenomen

2. Arbete för att förstärka tanken. Fokus – Känsla – Resonans
•  a. Hur man tränar fokusering
•  b. Hur man förvandlar passiv tanke till aktiv
•  c. Hur man kan komma i resonans (synkronisera) med kroppen och organen

3. Aktivering av hjärnans nervceller
Hur man med hjälp av övningar kan förbättra blodcirkulationen i hypothalamus och hypofysen för att öka effekten av tankens kraft och allmän funktion av hjärnan.
Praktiska övningar.

4. Teknik för att fylla organ och celler med energi
Hur man med hjälp av tanke och andning fyller celler och organ med energi så att cellerna blir mer mottagliga för information.
Praktiska övningar.

5. Förbättring av kommunikation mellan cellerna
Hur man med hjälp av ett mentalt skapat grafiskt mönster kan förbättra kommunikationen mellan cellerna.

6. Tekniker för hantering av känslor
Med hjälp av dessa tekniker man kan minska negativa känslor och stärka positiva.
Praktiska övningar.

8. Arbete med “pulserande sfär”

9. Arbete med metodiken “Från sfär till punkt”

10. Arbete med det förflutna

11. Teknik för befrielse av mentala blockeringar

 

Kolla kalender för närmaste kurs >>