Kurs: Tankens Magi

Kurs: Tankens Magi2017-07-25T15:16:01+00:00

Kurs: Tankens Magi

Del 1   Fokus på hälsa
Seminarium – träning med Boris Aranovich

Alla vet att tankarna kan påverka vår hälsa och vårt liv, men det är inte många som vet att tankens kraft kan göra så oändligt mycket mer än så. Materialistiskt tänkande begränsar människans möjligheter och gör det svårare att hantera sin hälsa och sitt liv. Olika rädslor, oro och bekymmer är vanliga reaktioner på livets påfrestningar vilka oftast bara försämrar situationen.
Dessa reaktioner kommer från program i vårt undermedvetna som skapats i barndomen och under livets gång. Materialistiskt tänkande betraktar kroppen som en fysisk struktur och räknar inte med att cellerna har ett medvetande. Detta gör att det vi tänker om oss själva är av avgörande betydelse för vårt liv. På mitt seminarium lär man sig att komma i kontakt med sina organ, cellerna och sitt inre genom att skapa en bro mellan hjärnan och hjärtat. Den här kunskapen öppnar oändliga möjligheter för att kunna hantera sin hälsa och sitt liv.

Ur innehållet :

1. Dogmer och stereotyper –  begränsning för personlig utveckling
2. Cellernas medvetande
3. Effektivt sätt att kommunicera med sitt undermedvetna
4. Att skapa en bro mellan hjärnan och hjärtat
5. Överföring av information till cellerna
6. Arbete med hjärnan.
7. Arbete med inre organ

Del 2

Ur innehållet:
1.    Enda sättet att förbättra ditt liv: Ändra dina mentala inställningar!
2.    Hur man skapar prioritering av mål – i hjärnan
3.    Hur du ökar tankens energi
4.    Påverka omständigheter med hjälp av tankarna (praktiska övningar)
5.    Hawaiianskt system som tar bort negativa program
6.    Praktiska övningar som löser allehanda problem (dåligt självförtroende, övervikt, fattigdomstänk, m.m.)