Ioniflex

//Ioniflex
Ioniflex2017-07-25T15:16:02+00:00

Kommer du ihåg hur känns när man andas in luften vid havet, i skogen eller efter ett regn? Man vill bara andas in mer och mer av luften och man får direkt mer energi i kroppen. Varför känns det så?  Jo, det finns mera negativa joner i luften vid havet, i skogen eller efter ett regn och de gör att när vi andas in den luften så förbättras omedelbart syreupptaget i cellerna, blodcirkulationen och hela ämnesomsättningen. Negativa joner har stor betydelse för vår hälsa. Becquerel, nobelpristagare i fysik, kom fram till att om människans kropp inte är tillräckligt laddad med negativa joner så blir vi svagare, och det kan uppstå olika hälsoproblem. Speciellt idag, då vi moderna människor som hela tiden bombarderas av teknogena frekvenser, datorer, mobiltelefoner och andra tekniska vibrationer skapar mycket positiva joner i kroppen, och därigenom får vi ett underskott av negativa joner.

Nu har det blivit möjligt att ta in negativa joner, inte bara  genom luften utan direkt in i kroppen. På det sättet kan vi med stor effektivitet behandla konkreta organ, kroppsdelar och hela kroppen. Italienska forskare har skapat en fantastisk apparat, “Ioniflex”, vilken kan producera samma negativa joner som finns ute i naturen och överföra dem direkt till kroppen. Forskning och kliniska studier visade att direkt överföring av negativa joner till kroppsvävnader förbättrar cellernas membran, som i sin tur gör det möjligt för cellerna att skapa mera energi. Negativa joner ger dessutom många positiva effekter till kroppen såsom till exempel:

1. Förbättrar andningsfunktionen (minskar allergier och astmatiska symtom)

2. Anti-inflammatorisk verkan

3. Förbättrad rörlighet i lederna

4. Förbättrad muskelstyrka

5. Kortare återhämtningstid

6. Snabbare reparationsprocesser

7. Avgiftningseffekt

8. Förbättring och balansering av immunsystemet

9. En av de bästa terapiformerna för att lindra allergier och hudproblem

10. Antibakteriell och fungicid verkan (hjälper till att minska förekomsten av svampar)

Behandling med Ioniflex ger en kraftfull föryngrings- och  kosmetisk effekt genom att stimulera den naturliga produktionen av jaluronicsyra och förstärka kollagenet

Ioniflex en av de bästa behandlingsformerna för djur. Veteskapliga studier visade på väldigt snabb läkning av sår och trauma för hästar.  

Läs mer här (på engelska) >>

Ioniflex anordningen

Ioniflex är anordningen för Jon Therapy. Den är CE – certifierad och godkänd av det italienska hälsoministeriet. Den är utformad, tillverkas och monteras i Italien med italienska komponenter .

Ioniflex är en generator med kontinuerlig ström som skapar ett negativt elektrostatiskt fält, dvs ett flöde av negativt “laddade” joner som kallas negativa joner.

Den är baserad på en elektronisk krets vilken styrs av en mikroprocessor som alstrar, avger och sänder negativa joner genom specifika tillbehör som kallas Iondiffusorer. Ioniflex producerar en fast eller pulserande ström av negativa joner som sprids i hela kroppen genom specifika tillbehör för att nå  ända ut i cellerna.

Ioniflex har olika program med varierande intensitet som avser att behandla en rad hälsoproblem. Längden på behandlingen beror på det valda programmet.

Behandling med Ioniflex är väldigt enkel att utföra, genom att ansluta en eller två diffusorer till apparaten beroende vad man vill behandla, och placera dem på projektion av utvalda organ eller kroppsdelar. Behandlingstiden kan varieras från en halvtimme upp till 2 timmar.

Behandling med Ioniflex har inga kontraindikationer även vid långvarig exponering, men personer som har pacemaker eller är gravida ska inte använda den.

Det finns två enheter, IONIFLEX HED PRO och IONIFLEX POCKET. Läs mer på engelska här >>

IONIFLEX HED PRO
 IONIFLEX HED PRO


 IONIFLEX POCKET

IONIFLEX POCKET

Den första har en stor bredd av olika program och den andra är mera mobil och är bättre anpassad för egenbruk hemma i lugn och ro eller på resan.