Crownskopi

//Crownskopi
Crownskopi2017-07-25T15:16:01+00:00

CROWNSKOPI

Crownscopy – nya möjligheter att utvärdera hälsan och effekter av behandlingar.

Crownscopy är en bioelektrografisk metod som är baserad på Kirilian-effekten och Mandel-Voll metoden. Crownscopy-metoden är avsedd för att visuellt avläsa, utvärdera och korrigera energetiska tillstånd i den mänskliga kroppen. Crownscopy består av instrumentet  Crownscope och specialutvecklade datorprogram. Metoden används inom medicin och folkhälsa (idrott och alternativmedicin, healing, kosmetologi, SPA, wellness-industrin och inom psykologin). Ledande vetenskapliga och medicinska institutioner i bl.a. Ryssland, USA, Mexiko, Malaysia, Colombia, Venezuela, Israel, Tyskland, Grekland och Spanien använder metoden i olika studier.

Crownscopy-metoden har två huvudfunktioner:

– Visuell avläsning och utvärdering av kroppens energitillstånd. Patienten får en fullständig information av hela kroppens fysiologiska och energetiska status som helhet och för varje organ för sig. Det är dessutom möjligt att bedöma status och balans av energetiska center.

– Korrigering av energitillstånd. Crownskopy-metoden gör det möjligt för patienter att justera sin energinivå. Detta görs med hjälp av ett speciellt utvecklat datorprogram i form av ett dataspel.
Alla fysiologiska funktioner i inre organ styrs av energi – energi som produceras av cellerna och energi som cirkulerar i kroppen, kallad prana eller qi i österländsk  medicin. Om det finns tillräckligt med energi i de inre organen (cellerna ) så kan organen utföra sina funktioner tillfredsställande. Brist på energi leder till nedsatta funktioner i de inre organen och kroppsdelarna och kan orsaka hälsoproblem.
Dock, kan organ ofta ha överskott på energi, vilket tyder på att kroppen aktiverar kompensatoriska mekanismer för att stödja organfunktionerna. Men när kroppen kompenserar så ”överdoserar” den alltid, vilket leder till att kroppens reserver minskar, vilket i sin tur orsakar sämre adaptation (kroppens motståndskraft). Alltså leder både brist på energi och överskott på energi i inre organ och kroppsdelar till hälsoproblem.

Idag kan vi, tack vare den vetenskapliga utvecklingen av energimätande instrumentet för kroppen, nu noggrant observera dessa energetiska obalanser. Det är välkänt att hälsoproblem uppstår som en följd av energiförändringar i kroppen. När vi nu kan se dessa energetiska förändringar kan vi hjälpa kroppen att återställa den energetiska balansen genom att ge rätt sorts behandlingar, välja rätt kosttillskott, utföra andningsövningar, meditation, m.m. Exakt hur allt detta påverkar kroppen kan vi utvärdera med hjälp av Crownoscopy – vi ser exakt vad som förändrar energin i kroppen, vare sig det är behandlingar eller kosttillskott.

Crownoscopy är lätt att använda och är en tillförlitlig forskningsmetod som kartlägger människans psyko-fysiologiska, adaptiva och energetiska tillstånd.
Analysen går snabbt att göra och är kostnadseffektiv. Med hjälp av crownscopy kan man justera energitillståndet utifrån den bio-feedback som skapas.
Alla, oavsett erfarenhet eller specialutbildning, kan lära sig att arbeta med apparaten.

Crownscopy – användning
Crownscopy är otroligt användbar och ovärderlig om man vill påvisa effektiviteten av  olika behandlingar. Apparten identifierar sjukdomar och svagheter i kroppens energi nivå långt innan de har manifesterats i den fysiska kroppen.
Denna mycket välutvecklade teknik kommer att bli en fantastisk resurs för alla yrkesmässigt engagerade i alternativmedicinen. De kommer alltid att kunna bevisa för sina patienter hur effektiva och helande olika behandlingar är – genom att jämföra kroppens status före och efter varje behandling.

Enheten “Crownscope” och den medföljande programvaran ger en fullständig bild av kroppens tillstånd och visar om ett organ behöver uppmärksammas extra. Alla som bryr sig om sin egen och sin familjs hälsa kan använda apparaten hemma. Särskilt värdefull är den för personer med kroniska sjukdomar och för dem som genomgår postoperativ eller posttraumatisk rehabilitering.