Aquatone

//Aquatone
Aquatone2019-02-15T16:23:20+00:00
AQUATONE ADVANCED ÄR FRAMTIDENS TERAPI IDAG

Aquatone Advanced

Finns någon universell metod för att återställa hälsa, förebygga sjukdomar och bromsa åldrandet? Kan man med en och samma metod hjälpa vid sjukdomar och besvär i leder och ryggrad, vid kroniska besvär av alla de slag eller vid sjukdomar i ögat och allergier, sömnlöshet eller högt blodtryck eller minska rynkor på en åldrande hud?

Ja, det finns en sådan metod. Den är baserad på en upptäckt gjord av ryska vetenskapsmän
under 1995, som fann ”språket” hos kroppens vattenmolekyler med vilken kan man
kommunicera och korrigera. Vad vetenskapsmännen upptäckte var vattenmolekylernas
resonansvåg och styrka. Denna är mycket svag och har en längd av nära en centimeter.

Man skall i detta sammanhang har i minnet att all materia i grunden är energi är rörelse,
som vibrerar på ett visst sätt och med en viss frekvens, det vill säga svängningar per
sekund. Och vattenmolekylen är ju också materia, som allt annat som existerar.

Den mänskliga kroppen består till ca 75 % av vattenmolekyler. I den miljön förekommer alla biokemiska processer i kroppen som ämnesomsättningen och alla andra biologiska processer som äger rum i kroppen både fysiska och psykiska. Alltså allt som händer i kroppen sker i samklang med och närvaro av vattenmolekyler. Vid problem med hälsa och vid olika sjukdomar avviker resonansfrekvensen hos vattenmolekylerna från det normala. Det kan då handla om problem från komplexa sjukdomar till rynkor i ansiktet. Med åldern förändras vattenmolekylernas frekvens i kroppen och i huden, varvid ett optimalt tillstånd ej längre råder med påföljd att huden t ex blir ”torrare”, tunnare och skrynkligare.

Den moderna konceptet för föryngring:

Aquatone presentation:

Aquatone användning:

Hur Eva förbättrade synen:

Presentation av Aquatone i Danmark:

Klipp om Aquatone (engelska):

Läs mer >>

buyimages_96x23Uttalande om Aquatone >>

Ny Aquatone kompendium

www.aquatone.se

Registrera din e-mail för utskick av behandlingsmetodiker >>


Aquatone Professional
Aquatone_Pro_mini

Aquatone Professional fungerar på liknande sätt som Aquatone bara djupare och bredare vågorna går in i kroppen.