Alfa möjligheter

///Alfa möjligheter
Alfa möjligheter2017-07-25T15:16:08+00:00

alfa-small1Med hjälp av den unika pulsavläsnings program “Alfa” kan man avläsa viktiga hälsoparametrar precis som det gjorde de urgamla kinesiska läkare.

  1. Inom 5 minuter kan du se funktioner av nervsystemet. En viktig parameter för hälsan. Kan man behandla inre organ eller kroppsdelar men om nervsystemet i obalans, då vi aldrig kommer att uppnå resultat. Därför kan vi nästan omedelbart gå till orsaken till problemet.
  2. Inom 5 minuter kan man se hur mycket energi som produceras av celler. Om cellerna producerar lite energi, är det svårt att hjälpa kroppen med något terapi. Först måste höja cellsenergi. En viktig indikator.
  3. Programmet visar den viktigaste parametern för hälsa ADAPTION. Detta är i själva verket hälsans nivå. Adaptation visar hur kroppen anpassar sig till olika livspåfrästningar.
  4. Programmet ger dig möjlighet att kontrollera biologisk ålder, rytmer i hjärnan, psyko-emotionella tillstånd.
  5. Programmet hjälper till att komma direkt till huvudhälsoparametrar – visar hur mycket energi har kroppen, kroppens stressnivå, hälsoresurser, hur snabbt den blir gammal, eller vice versa inte bli gammal.
  6. Programmet kan utvärdera effektiviteten av terapi, genom att mäta en person före och efter terapi
  7. Programmet kan användas som biofeedback för att minska stress, förbättra mentala och emotionella tillstånd.

Det är känt att gamla kinesiska läkare kunde med hjälp av pulsen identifiera hälsoproblem och avläsa sjuka organ och kroppsdelar. Varför var detta möjligt? Vi vet att pulsen är hjärtats slag och hjärtat styrs av nervsystemet genom den så kallade sinusknutan. Det vill säga, det finns ett direkt samband mellan hjärtat och nervsystemet.

Ett nervsystem är känt, styr hela kroppen, inget organ, ingen del av kroppen kan inte fungera utan denna kontroll. Och varje funktionell störning i inre organ och kroppsdelar är förknippade med avvikelser i funktioner av nervsystemet.

Kinesiska läkare visste också att det inte bara hjärtat slår med en viss rytm, men alla organ och varje cell pulserar med sin egen rytm. För normal fungerande kropp alla rytmer bör kopplas och synkroniseras på ett liknande sätt som i en pendel i väggur och växlar. Därför är någon förändring i den rytmen i kroppen via nervsystemet återspeglas i hjärtrytm eller pulsen. Det vill säga, att pulsen är en indikator i kroppen. För att kunna “avläsa” pulsen läkaren behövde många års utbildning och erfarenhet. Men idag, tack vare utvecklingen av vetenskap och teknik, har ryska forskare kunnat uppfinna ett chip som kan läsa pulsen på handlederna och översända data till data programmet, som ger oss en analys av puls.

Tekniken bygger på något som på läkarspråk kallas för HRV: Heart Rate Variability: variabel hjärtrytm, eller föränderlig hjärtrytm. HRV är väl känt för fysiologer i hela världen. HRV metodik bygger på bearbetning av s.k. RR-intervaller i hjärtats rytm och de förvandlas till ha rmoniska frekvenser. Hyperkänsligt chips, som känner av inte bara slag utan också övertoner som beskriver olika pulsar eller rytmer i kroppen. Genom att avläsa hjärtats rytm kan apparaten alltså utvärdera hur de reglerande mekanismerna fungerar.

Apparater som bygger på analys av RR-intervaller i pulsen är väl kända i världen. “Alfa” är det senaste i denna utveckling och har tagits fram av ett vetenskapligt företag “Dinamika” från Ryssland. Den skiljer sig från andra apparater genom sin mobilitet, enkelhet och möjligheten att mycket snabbt utvärdera kroppens tillstånd före terapier eller träning och efter.

Användningsområden

“ALFA” används med stor framgång inom friskvård, hälsovård, idrott, samt av enskilda personer som månar om att ta hand om sin hälsa.

“ALFA” tillåter terapeuten/tränaren att kontrollera data för klientens funktionella tillstånd, förutsäga förändringar, bedöma organismens resurser och evaluera behandlingens effektivitet.

Med “Alfa” evaluerar du upptagande av biologiskt aktiva livsmedelstillsatser, andningsövningar, idrottsaktiviteter och användning av olika hälsoutrustning.

Läs mer om Alfa system >>