Alfa mer info

///Alfa mer info
Alfa mer info2017-07-25T15:15:59+00:00

Att kunna kontrollera kroppens egna hälsoresurser är viktigt. För de som verkligen bestämt sig att ta hand om sin hälsa och förebygga sjukdomar. Våra hälsoresurser är direkt sammankopplade med kroppens reglerande system – hjärna, nervsystemet och det hormonella systemet . Med hjälp av dagens avancerade teknik kan vi enkelt mäta aktiviteten i kroppens olika reglerande system. Tekniken bygger på något som på läkarspråk kallas för HRV: Heart Rate Variability: variabel hjärtrytm, eller föränderlig hjärtrytm. HRV är väl känt för fysiologer i hela världen.Men kunskapen bakom metoden är långt ifrån ny. Inom kinesisk och indisk ayurvedisk medicin har hälsan traditionellt mätts via pulsen. Pulsen beskriver förstås hjärtats slag, men inte bara det. Eftersom rytmen i alla organ är synkroniserade, påverkas alla rytmer om en rytm förändras.Med datorteknikens hjälp kan pulsarna idag avläsas via hyperkänsliga chips,som känner av inte bara slag utan också övertoner som beskriver olika parallella rytmer i kroppen. Genom att avläsa hjärtats rytm kan apparaterna utvärdera hur olika delar av de reglerande mekanismerna fungerar. Mätresultaten visar tydligt vårt tillstånd och hur viktigt det är att ökaoch öppna kroppens resurser för att hälsa ska vara möjlig.Med hjälp av Alfa kan vi också mäta hur verksam en terapi är, och kontrollera att behandlingen och doseringen är den rätta.Efter bara tio minuters andningsövningar kan vi till exempel se stora förändringar på alla hälsoparametrar. Förbättringen efter en så tillfällig övning och resultatet är från början bara tillfälligt, men det mätbara resultatet är ändå motiverande så att man fortsätter att arbeta med sin andning.Du kan påverka din kropp med enkla medel. Hälsa handlar om adaption: kroppens förmåga att upprätthålla sin balans och anpassa sig till olika förändringar. Övningar av olika slag är en form av träning för kroppen, som rätt doserad ska hjälpa kroppen bli allt starkare och mer anpassningsbar. Ju mer du arbetar med din hälsa, desto mer kraftfullt och varaktigt blir resultatet.

  • Kroppens adaptionsförmåga och dess biologiska ålder mätt genom fraktalanalys.boxalfa
  • Den vegetativa regleringen mätt genom variationsanalys av hjärtrytmerna.
  • Mätning av hormonregleringen genom neurodynamisk analys.
  • Värdering av det psykoemotionella tillståndet med hjälp av hjärnbiorytmer.
  • Komplex hälsoindex som visar din funktionella resursstatus vid mätningstillfället och den närmaste veckan.

“ALFA” gör det möjligt att på kort tid genomföra diagnos av organismen på grund av neurodynamisk analys av hjärtrytmernas variabilitet. Efter flera års forskning har man kommit fram till att alla processer i människans organism återspeglas i förändringar av hjärtats rytmer.

Genom att avläsa dynamiken i hjärtats rytmer kan man objektivt utvärdera kroppens hälsotillstånd och göra en prognos av dess förändringar. Arbetsrytmen av “hjärtats pendel” är individuell för varje människa, precis som fingers avtrycken.

Vid utarbetandet av programvara för denna utrustning har man använt en ny analysmetod av människoorganismens biologiska rytmer. För första gången använde man denna metod när man konstruerade en siffer­analysator för biorytmer “Dinamika-100”, och även dess modifieringar “Omega-M” och “Omega-C”, som sedan 1997 används i Ryssland, Europa, USA, Sydkorea och andra länder inom olika områden av klinisk, praktisk och idrottsmedicin.

En produkthemsida med mer info om ALFA kommer inom kort!

buyimages_96x23