Alfa_sv

//Alfa_sv
Alfa_sv2017-07-25T15:16:03+00:00

På kort tid gör det Alfa möjligt att diagnostisera organismens tillstånd på grundval av neurodynamisk analys av hjärtrytmernas variabilitet. Tack vare flera års forskning har man kommit fram till att alla processer i människans organism återspeglas i förändringar av hjärtats rytmer.

alfa_pic_600x472-300x236

Med hjälp av det unika pulsavläsningsprogrammet “Alfa” kan man avläsa viktiga hälsoparametrar – precis som de urgamla kinesiska läkarna gjorde.
1. Inom 5 minuter kan du se funktioner av nervsystemet. En viktig parameter för hälsan. Man kan behandla inre organ eller kroppsdelar, men om nervsystemet är i obalans, då kommer vi aldrig uppnå resultat.

2. Inom 5 minuter kan man se hur mycket energi som produceras av cellerna. Om cellerna producerar lite energi, är det svårt att hjälpa kroppen med något terapi. Först måste man höja cellenergin. En viktig indikator.

3. Programmet visar den viktigaste parametern för hälsa: ADAPTION. Detta är i själva verket hälsans nivå. Adaptation visar hur kroppen anpassar sig till olika livspåfrestningar.

4. Programmet ger dig möjlighet att kontrollera biologisk ålder, rytmer i hjärnan, psyko-emotionella tillstånd.

5. Programmet hjälper till att komma direkt till huvudhälsoparametrar – visar hur mycket energi kroppen har, kroppens stressnivå, hälsoresurser, hur snabbt den blir gammal, eller vice versa inte blir gammal.

6. Programmet kan utvärdera effektiviteten av terapi, genom att mäta en person före och efter terapi.

7. Programmet kan användas som biofeedback för att minska stress, förbättra mentala och emotionella tillstånd.

Det är känt att gamla kinesiska läkare kunde med hjälp av pulsen identifiera hälsoproblem och avläsa sjuka organ och kroppsdelar. Varför var detta möjligt? Vi vet att pulsen är hjärtats slag och hjärtat styrs av nervsystemet genom den så kallade sinusknutan. Det vill säga, det finns ett direkt samband mellan hjärtat och nervsystemet.

Vi vet att nervsystemet styr hela kroppen, inget organ, ingen del av kroppen fungerar utan nervsystemets kontroll. Och varje funktionell störning i inre organ och kroppsdelar är förknippade med avvikelser i nervsystemets funktioner.

Kinesiska läkare visste också att det inte bara är hjärtat som slår med en viss rytm, alla organ och varje cell pulserar med sin egen rytm. För en normalt fungerande kropp bör alla rytmer synkroniseras på ett liknande sätt som i en pendel i väggur. Därför uppstår en förändring i någon rytm i kroppen så återspeglas den via nervsystemet i hjärtrytmen eller pulsen. Det vill säga, pulsen är en indikator i kroppen. För att kunna avläsa pulsen behövs många års läkarutbildning och erfarenhet. Men idag, tack vare utvecklingen som skett inom vetenskap och teknik, har ryska forskare lyckats uppfinna ett chip som kan avläsa pulsen på handlederna och översända data till dataprogrammet, vilket ger oss en pulsanalys.

Tekniken bygger på något som på läkarspråk kallas för HRV: Heart Rate Variability: variabel hjärtrytm, eller föränderlig hjärtrytm. HRV är väl känt för fysiologer i hela världen. HRV metodik bygger på bearbetning av s.k. RR-intervaller i hjärtats rytm och de förvandlas till harmoniska frekvenser. Detta hyperkänsliga chip, som inte bara känner av slag utan även övertoner beskriver olika pulser eller rytmer i kroppen. Genom att avläsa hjärtats rytm kan apparaten alltså utvärdera hur de reglerande mekanismerna fungerar.

Apparater som bygger på analys av RR-intervaller i pulsen är välkända i världen. “Alfa” är det senaste i denna utveckling och har tagits fram av ett vetenskapligt företag “Dinamika” från Ryssland.  ”Alfa” skiljer sig från andra apparater genom sin mobilitet, enkelhet och möjlighet att mycket snabbt utvärdera kroppens tillstånd före och efter terapier eller träning.

Användningsområden

“ALFA” används med stor framgång inom friskvård, hälsovård, idrott, samt av enskilda personer som månar om sin hälsa.

ALFA” tillåter terapeuten/tränaren att kontrollera data för klientens funktionella tillstånd, förutsäga förändringar, bedöma organismens resurser och bedöma behandlingens effektivitet.

Med “Alfa” bedömer hur kroppen tar upp biologiskt aktiva livsmedelstillsatser, hur kroppen reagerar på andningsövningar, idrottsaktiviteter och användning av olika hälsoutrustningar.

Läs mer om Alfa system >>