Praktiskt seminariet: “Öka din energi”.

/Praktiskt seminariet: “Öka din energi”.
Praktiskt seminariet: “Öka din energi”.2019-01-11T14:21:50+00:00

Öka din energi

2 dagars praktiskt seminariet

Energetisk resurs är huvud hälsoparameter. Om du har brist på energi i kroppen så Du kan inte bli av med hälsoproblem, du kan inte bromsa åldrande processer, du kan inte prestera bra. Energi är drivande kraft i alla fysiska och mentala processer.

Kroppens energetiska resurser är ungefär som ett batteri i tekniska utrustningar. Om vi jämför det med en mobiltelefon, så håller batteriet i en ny mobil längre innan den behöver laddas. I en gammal mobil blir batteriet urladdat fortare och behöver laddas oftare. På liknande sätt är det med kroppen.         Unga människor har tillräckligt med resurser för att kunna hantera olika påfrestningar. Hos äldre människor är resurserna mindre och deras ”batteri” laddas ur fortare. På vilket sätt urladdas då människans batteri?  Varje påfrestning, såsom fysisk ansträngning, mat som innehåller kemikalier, stress, väderomslag, kyla, hetta och så och så vidare tär på vårt batteri. Men även vanliga måltider och våra tankar tar också energi från oss, fast i mindre skala. På kursen får du lära dig allra viktigaste kunskap – hur du kan skapa energi och hur kan man spara på energi med hjälp av tankens kraft, självhealing, kvant terapi, andningen. Du får lära dig praktiska övningar vilka du sedan kan använda i vardags livet för att kunna hantera din hälsa och föryngras. Kom ihåg – åldrande det är brist på energi

Under seminariet du får bevis hur övningarna ökar energi med hjälp av utrustning för hälsokontroll Monicor MR