Home Monicor

/Home Monicor
Home Monicor2018-03-07T15:54:27+00:00

Monicor Home  är en enklare variant av Monicor MR som de flesta människor kan använda utan särskilda förkunskaper. Vi vet att energi är huvudfaktorn för människans hälsa. Om kroppen förbrukar mer energi än den skapar och detta kontinuerligt upprepas under lång tid, så kan det leda till stora hälsoproblem.

Med andra ord så förlorar kroppen sina resurser. Genom att förbättra energiflödet i kroppen, kan vi öka hälsoresurserna. Det är just det som Monicor Home gör.

Alla organ och vävnader i kroppen har sina vibrationer, och även akupunkturpunkterna har sina vibrationer. Dessa vibrationer är kopplade till organ och punkter och återspeglar hur väl de fungerar. Genom vibrationer kan Monicor Home upptäcka olika avvikelser från normala fysiologiska parametrar och korrigera dessa.

Apparaten kan även upptäcka blockerade akupunkturpunkter och också  korrigera dem.
Du kan med Monicor Home själv göra egna behandlingar hemma och kontinuerligt kontrollera din hälsostatus.

Med Monicor Home kan du göra:

  1. Hälsokontroll och hälsoanalys
  2. Behandla inre organ, system och energetiska meridianer
  3. Behandla med färgterapi och musik
  4. Utföra behandling enligt symptomdiagnos (detox, sömnlöshet, depression, magtarm problem, m.m.)

Apparaten är lätt att använda. I paketet ingår en video som visar hur man använder apparaten.

Kostnad: 12.000 kr plus moms.

Du kan även hyra apparaten till en kostnad av 300 kr per dag, i minst 10 dagar: Vid eventuellt senare köp, dras uthyrningskostnaden av.


Här finns Snabb Video Guide för Home Monicor >>