IONIFLEX

IONIFLEX2016-06-03T14:32:26+00:00

Behandlingar

IONIFLEX behandling

Nu har det blivit möjligt att ta in negativa joner, inte bara  genom luften utan direkt in i kroppen. På det sättet kan vi med stor effektivitet behandla konkreta organ, kroppsdelar och hela kroppen.

Behandling med Ioniflex ger en kraftfull föryngrings- och  kosmetisk effekt genom att stimulera den naturliga produktionen av Hyalonsyra och förstärka kollagenet.


Italienska forskare har skapat en fantastisk apparat, 
“Ioniflex”, vilken kan producera samma negativa joner som finns ute i naturen och överföra dem direkt till kroppen. Forskning och kliniska studier visade att direkt överföring av negativa joner till kroppsvävnader förbättrar cellernas membran, som i sin tur gör det möjligt för cellerna att skapa mera energi. Negativa joner ger dessutom många positiva effekter till kroppen såsom till exempel: läs mer >>