Hälsokontroll

/Hälsokontroll
Hälsokontroll2017-07-25T15:16:08+00:00

Hälsokontroll

För att bättre hjälpa människor med hälsan erbjuder vi hälsokontroller. Här kan vi se personens energetiska status, fysiologiska parametrar och adaptionsförmåga (motståndskraft). Ofta behandlar vi personen meddetsamma efteråt med en av våra metoder för att se vilka förändringar som sker och kan avgöra vilken behandlingsmetod som är effektivast. Nedtill kan du läsa om våra olika hälsokontroller.


EIS

Människans kropp är ett system där alla funktioner är sammankopplade. Det spelar ingen roll vilket problem en människa har, man måste ta hand om hela kroppen. En stor och viktig del i våra undersökningar är ett modern franskt system, EIS, som gör det möjligt att på kort tid kontrollera hälsostatusen baserat på biokemiska processer i kroppen samt utvärdera effekter av olika behandlingar.

EIS ett analyssystem som kan upptäcka tidiga obalanser hos organ och system i kroppen redan innan allvarliga obalanser uppkommit.

EIS registrerar ett ESG, ett Elektro-Somato-Gram. Liksom ett EKG återger hjärtats tillstånd eller ett EEG visar hjärnans funktion visar ett ESG hela kroppens tillstånd. Med EIS kan du genom uppföljande analyser se förändringar i hälsotillståndet och se hur du svarar på behandling och eventuella kost och livsstilsförändringar.

Avläsningen tar några minuter och utföres genom att du placerar dina händer och fötter på metallplattor samt två elektrodplattor som fästes i pannan. Resultatet syns strax på datorn med text och tydliga tredimensionella bilder. Vi går igenom allt tillsammans vilket tar ca 25-50 min.

Vi tittar på; Det Autonoma nervsystemet, Ryggen, Lymfsystemet, Matsmältningssystemet, Mineralstatus, Natrium/Kalium balansen, Näringsbrister, BMI, vätskebalans, Syreupptag i kroppen, pH-värde. Indikationer om det finns låg eller hög binjure- och sköldkörtelfunktion, om det finns inflammationer i kroppen eller om det finns glukos och insulinobalanser med mera.

Du får en utskick på avläsningen med kostförslag och kosttillskottsförslag för att förebygga eller rätta till just dina eventuella obalanser.

Ytterligare värden som kan mätas i en EIS analys:
EIS mätning
• Balans i central nervsystemet
• Lymfsystem ( inflammation eller stagnation)
• Balans i organen ( överaktivitet eller stagnation )
• Signalsubstanser : dopamin, serotonin
• Hormoner : TSH, FSH, DHEA, Aldosteron (binjuremärghormon), Kortisol, Adrenalin, Noradrenalin, Östradiol, Testosteron, Insulin, PTH (bisköldkörtelhormon), Sköldkörtelhormon, ADH, ACTH
• Leverfunktion: kolesterol, triglyceriderEIS_scr
• Mineralstatus: Na, K, Cl, Ca, F, Mg, Fe
• Ämnesomsättningsprofil – Basalmetabolism
• Fria radikaler
• Ph – värde: syra/bas balans
• Brist på vitaminer och mineraler – rekommendationer
• Möjliga allergier
• Förslag på näring

Skriftlig analys skickas till klientens e-mail adress

Med EIS kan man upptäcka tidiga störningar i kroppssystemen och de inre organen innan en allvarlig sjukdom har uppstått.

Pris: 950 kr.
Återbesök 500 kr.
Tid: 50 min.


CROWNSCOPY

Med hjälp av en modern vetenskaplig utrustning, “Crownscopy” mäter vi det energetiska tillståndet i olika system och inre organ. Energi är resultatet av kroppens biokemiska processer, och att ha rätt fördelning av energi i kroppen är jätteviktigt.

Ytterligare värden som framkommer vid Crownscopy:
crownscopy

Energitillstånd (auras symmetri, mängd)
Hjärnans energi: hypofis, epifis, hypotallamus.
Energi Centers och energi fördellning i:
• Matsmältningssystem
• Endokrina system
• Muskuloskeletal system
• Nervsystem
• Det urogenitala systemet
• Kardiovaskulärt system
• Lymfsystem
• AndningsvägarCrown_new_pic
Biologiska rytmer: Intellektuellt, fysiskt, intuitivt, emotionellt
Adaptation (kroppens anpassningsmekanismer, inre stress)
Efter undersökningen vet man vilken behandling som behövs, till exempel:
1. Negativa joner tillförs kroppen med en unik apparat, “Ioniflex”
2. Millimetervågsterapi – balansering av nervsystemet och hela kroppen
3. Andningsterapi

Efter behandlingen görs en till mätning och vi utvärderar resultatet.

En skriftlig analys skickas till klientens e-mail adress.

Tid 45-60 min.
Pris 850 kr.
Återbesök 450 kr.


ALFA

Man kan utvärdera hälsostatusen och effekterna av terapierna med hjälp av en Alfa apparat.
Mätningen görs genom registrering av hjärtrytmen och dess variabilitet. Redan de gamla kineserna kunde avläsa hälsoproblem via pulsen, och nu finns en apparat som kan registrera mycket små förändringar i hjärtats rytm och analysera dem – Alfa.

Ytterligare värden som framkommer vi en Alfa analys:

• Vegetativt nervsystem: balansen i sympatiskt/parasympatiskt
• Kroppens energibalans: mängd, förbrukning…
• Biologisk ålder
• Rytmer i hjärnan: Delta, Teta, Alfa, Beta, Gamma
• Psyko-emotionellt tillstånd
• Grundläggande hälsoparametrar visar, till exempel, kroppens energinivå, stressnivå, hälsoresurser, och hur snabbt den åldras eller föryngras
• Programmet kan utvärdera effektiviteten av terapi, genom att mäta en person före och efter behandling
• Programmet kan användas som biofeedback för att minska stress, förbättra mentala och emotionella tillstånd.

Som komplement finns det extra program till Alfa –
Alfa Energy – som mäter energetiska center och meridianer.

En skriftlig analys skickas till klientens e-mail adress.

Du behöver inte vara sjuk för att besöka oss. Vi erbjuder våra undersökningar och behandlingar till all som är intresserade av att förhindra uppkomst av hälsoproblem och att förebygga god hälsa.

Pris: 450 kr.
Återbesök 250 kr.
Tid: 45 min.

Paketpris för alla 3 undersökningar: 1800 kr.
Återbesök: 1000 kr
Tid: 1-2 tim, beror på dina hälsotillstånd och behandlingsform.