Hälsokontroll

/Hälsokontroll
Hälsokontroll2019-10-17T17:22:15+00:00

Hälsokontroll

För att bättre hjälpa människor med hälsan erbjuder vi hälsokontroller. Här kan vi se personens energetiska status, fysiologiska parametrar och adaptionsförmåga (motståndskraft). Ofta behandlar vi personen meddetsamma efteråt med en av våra metoder för att se vilka förändringar som sker och kan avgöra vilken behandlingsmetod som är effektivast. Nedtill kan du läsa om våra olika hälsokontroller.


EIS

Människans kropp är ett system där alla funktioner är sammankopplade. Det spelar ingen roll vilket problem en människa har, man måste ta hand om hela kroppen. En stor och viktig del i våra undersökningar är ett modern franskt system, EIS, som gör det möjligt att på kort tid kontrollera hälsostatusen baserat på biokemiska processer i kroppen samt utvärdera effekter av olika behandlingar.

EIS ett analyssystem som kan upptäcka tidiga obalanser hos organ och system i kroppen redan innan allvarliga obalanser uppkommit.

EIS registrerar ett ESG, ett Elektro-Somato-Gram. Liksom ett EKG återger hjärtats tillstånd eller ett EEG visar hjärnans funktion visar ett ESG hela kroppens tillstånd. Med EIS kan du genom uppföljande analyser se förändringar i hälsotillståndet och se hur du svarar på behandling och eventuella kost och livsstilsförändringar.

Avläsningen tar några minuter och utföres genom att du placerar dina händer och fötter på metallplattor samt två elektrodplattor som fästes i pannan. Resultatet syns strax på datorn med text och tydliga tredimensionella bilder. Vi går igenom allt tillsammans vilket tar ca 25-50 min.

Vi tittar på; Det Autonoma nervsystemet, Ryggen, Lymfsystemet, Matsmältningssystemet, Mineralstatus, Natrium/Kalium balansen, Näringsbrister, BMI, vätskebalans, Syreupptag i kroppen, pH-värde. Indikationer om det finns låg eller hög binjure- och sköldkörtelfunktion, om det finns inflammationer i kroppen eller om det finns glukos och insulinobalanser med mera.

Du får en utskick på avläsningen med kostförslag och kosttillskottsförslag för att förebygga eller rätta till just dina eventuella obalanser.

Ytterligare värden som kan mätas i en EIS analys:
EIS mätning
• Balans i central nervsystemet
• Lymfsystem ( inflammation eller stagnation)
• Balans i organen ( överaktivitet eller stagnation )
• Signalsubstanser : dopamin, serotonin
• Hormoner : TSH, FSH, DHEA, Aldosteron (binjuremärghormon), Kortisol, Adrenalin, Noradrenalin, Östradiol, Testosteron, Insulin, PTH (bisköldkörtelhormon), Sköldkörtelhormon, ADH, ACTH
• Leverfunktion: kolesterol, triglyceriderEIS_scr
• Mineralstatus: Na, K, Cl, Ca, F, Mg, Fe
• Ämnesomsättningsprofil – Basalmetabolism
• Fria radikaler
• Ph – värde: syra/bas balans
• Brist på vitaminer och mineraler – rekommendationer
• Möjliga allergier
• Förslag på näring

Skriftlig analys skickas till klientens e-mail adress

Med EIS kan man upptäcka tidiga störningar i kroppssystemen och de inre organen innan en allvarlig sjukdom har uppstått.

Pris: 950 kr.
Återbesök 500 kr.
Tid: 50 min.
Boka tid här >>


MONICOR

Ett nytt system för hälsokontroll och behandling ”Monicor” öppnar helt nya möjligheter för människans hälsa. Monicor visar hela kroppens och alla organs funktionella tillstånd samt kroppens stressnivå, akupunkturmeridianer, parasiter.

Människan är inte bara är en fysisk varelse utan också består av en energetisk- och informationsstruktur. Varje organ och kroppsdel har sina vibrationer som återspeglas av biokemiska parametrar i dessa organ. Kroppen är en förening av olika organ, kroppsdelar, körtlar m.m. som bildar ett nätverk, vilket styrs av nervsystemet, hormonsystemet, meridiansystemet och som skyddas av immunsystemet.

Vår hälsa är till hög grad beroende av hur väl dessa system fungerar. Monicor har kapaciteten att effektivt korrigera alla dessa system. Programmet i Monicor känner igen frekvenserna från de flesta existerande parasiter och kan kontrollera om någon av dessa finns i kroppen. Om så är fallet, kan Monicor med hjälp av frekvenser eliminera parasiterna. Apparaten kan även avläsa akupunkturpunkters frekvenser och visa vilka punkter som är svaga. Genom att välja ut de svagaste punkterna och även korrigera dem, så kan vi ge en optimal akupunkturbehandling! Apparaten kan välja rätt behandling genom att utgå från ett konkret symptom och beräkna vilka zoner eller punkter som ska behandlas. Monicor kan analysera olika typer av behandlingar i realtid. Apparaten kan även visa hur teknogena frekvenser i rummet påverkar dina organ och system. Monicor är integrerad i medicinsk praktik i Ryssland, används av kosmonauter och tack vore sin enorma effektivitet och enkla användning har den rönt mycket beröm och fått många utmärkelser både i Ryssland och andra länder.

Medalj för bidrag till utvecklingen av Astronautics. Medalj för Utveckling av innovationer inom sjukvården. Medalj från Europeisk Akademi.

En skriftlig analys skickas till klientens e-mail adress.

Tid 60-90 min.
Pris 1200 kr.
Återbesök 600 kr.
Boka tid här >>


ALFA

Man kan utvärdera hälsostatusen och effekterna av terapierna med hjälp av en Alfa apparat.
Mätningen görs genom registrering av hjärtrytmen och dess variabilitet. Redan de gamla kineserna kunde avläsa hälsoproblem via pulsen, och nu finns en apparat som kan registrera mycket små förändringar i hjärtats rytm och analysera dem – Alfa.

Ytterligare värden som framkommer vi en Alfa analys:

• Vegetativt nervsystem: balansen i sympatiskt/parasympatiskt
• Kroppens energibalans: mängd, förbrukning…
• Biologisk ålder
• Rytmer i hjärnan: Delta, Teta, Alfa, Beta, Gamma
• Psyko-emotionellt tillstånd
• Grundläggande hälsoparametrar visar, till exempel, kroppens energinivå, stressnivå, hälsoresurser, och hur snabbt den åldras eller föryngras
• Programmet kan utvärdera effektiviteten av terapi, genom att mäta en person före och efter behandling
• Programmet kan användas som biofeedback för att minska stress, förbättra mentala och emotionella tillstånd.

Som komplement finns det extra program till Alfa –
Alfa Energy – som mäter energetiska center och meridianer.

En skriftlig analys skickas till klientens e-mail adress.

Du behöver inte vara sjuk för att besöka oss. Vi erbjuder våra undersökningar och behandlingar till all som är intresserade av att förhindra uppkomst av hälsoproblem och att förebygga god hälsa.

Pris: 600 kr.
Återbesök 300 kr.
Tid: 45 min.
Boka tid här >>


Paketpris för EIS och Monicor undersökningar: 1800 kr.
Återbesök: 1000 kr
Tid: 1-2 tim, beror på dina hälsotillstånd och behandlingsform.

Boka tid här >>


Superpaketpris för alla 3 undersökningar (EIS+Monicor+Alfa): 2200 kr

Återbesök: 1100 kr
Tid: 1-2 tim, beror på dina hälsotillstånd och behandlingsform.