Förbättra ditt liv med resonansmetoder.

/Förbättra ditt liv med resonansmetoder.
Förbättra ditt liv med resonansmetoder.2017-06-20T18:42:08+00:00

Resonans – en universell nyckel till livet

Praktiskt seminarium (3 timmar)

Varför når så många människor inte sina uppsatta mål i livet, även om de anstränger sig och använder tankens kraft?

Varför kan vissa människor inte lösa sina hälsoproblem även när de använder sig av olika terapier?

Varför har en del kommunikationsproblem, privat eller i arbetslivet?

Orsaken är densamma – det finns inte tillräcklig resonans eller synkronisering med målet.  Allt i universum är vibrationer. Träd, metaller, naturen, våra inre organ, kroppsdelar, olika händelser och våra mål.

Resonans kan inträffa när vi vill lyssna på radio och vrider på knappen och hittar rätt radiostation, eller med andra ord, vi kommer i kontakt med radiostationens frekvenser.

På samma sätt  måste vi för att komma i kontakt med våra inre organ, med vårt psyke eller våra mål skapa samma frekvenser för att kunna komma i resonans med dem.

Då kan vi påverka dem, korrigera dem och styra dem.
Under seminariet får du lära dig hur man med hjälp av tankens kraft och energetiska övningar kommer i resonans med inre organ och kroppsdelar. Du får också lära dig att, med hjälp av speciella mentala övningar, komma i resonans med dina mål.
Dessutom lär du dig metoder som visar hur man hittar organen i kroppen som behöver hjälp och relativt snabbt kan förbättra deras funktioner med hjälp av kombinationen Aquatone, Triomed och Tankens Kraft.