EIS

eis

EIS har utvecklats i Frankrike av läkare, fysiker, matematiker och dataexperter. Idag är detta den enda teknologi som efter endast några minuter kan ge en total funktionsanalys av både organ och system i kroppen. Analysen ger bland annat en bild av ämnesomsättningen, ph-värdet, inflammationer, hormonstatus m.m.

Med EIS kan man upptäcka tidiga störningar i kroppssystem och inre organ redan innan allvarlig sjukdom har uppstått. Man registrerar ett ESG – ett Elektrosomatogram – för kroppens hela tillstånd. På liknande sätt som ett EKG återger hjärtats tillstånd eller ett EEG visar hjärnans funktion. Med ett ESG ser du hela kroppens funktion – inte bara en del – och du kan följa förändringar i hälsotillståndet, och snabbt se hur en behandling fungerar. Idag kan man med denna utrustning analysera 69 olika fysiologiska parametrar i människokroppen. Resultatet visas i 3D-format och ger en helhetsbild av klientens kroppsliga/fysiologiska funktioner samt bland annat hur stress, livsstil och läkemedel påverkar hälsa och vitalitet. Utrustningen används av både läkare och alternativa terapeuter på 95 olika sjukhus över världen.

EIS-systemet utökar terapeuten diagnostiska och terapeutiska arsenal genom att tillämpa metoder för en mer global medicin.

CE 0459 Class IIa – Europeiskt certifikat för medicinsk användning.
Med IIa menas att inte bara legitimerad personal får använda denna.

CSA Class 8750 81 / 875001- Kanadensiskt och amerikanskt medicinskt certifikat.
Fördelarna med EIS-undersökning är att:

– slippa genomgå olika standardundersökningar hos flera olika läkare;

– man får tillförlitlig information om klientens aktuella hälsotillstånd;

– man får indikation på vilket organ eller kroppssystem som i första hand behöver åtgärdas;

– man kan följa förändringar i organismens tillstånd, och på så vis kontrollera effektiviteten hos vald terapi;

– man har möjlighet att, i direkt anslutning till diagnostiken, få bioresonanskorrigering av det mest utsatta systemet eller organet.

– Dessutom ger EIS en unik möjlighet att kontrollera människokroppens huvudmeridianer och att använda den informationen vid val av akupunkturpunkter.

 

Systemet bygger på rön från nedanstående forskning:

– R. Voll (organometri, förändring i resistens hos människokroppens organ och system);

– T. Graham (fysiologi hos materia i kolloidtillstånd);

– V. Schmidt och X. Pflaum (neurohumoral reglering);

– H. Frölich (kvantsuperledningsförmåga hos koherenta vågfält);

– Prigogine, nobelpristagare i kemi 1977 (rymdens koherenta organisation som formar de biologiska systemens dissipativa strukturer);

– R. Sheldrake (morfogena fält och informationsteori);

– R. Damadian (relaxationstiden hos vattenmolekylernas protoners i levande celler i fall av magnetisk resonans)

 

Datorkrav:

Datorn som programmet ska anslutas till bör ha 1,6 GHz i processorhastighet (Intel process är att rekommendera framför AMD-processorer), RAM-minne minst 512 Mb (1024 Mb rekommenderas) samt ett grafikkort med dedikerat minne (alltså inte delat).

2017-07-25T15:16:12+00:00