Kopiera patienter från Pogramet »

//Kopiera patienter från Pogramet »

Kopiera patienter från Pogramet »

  • Öppna programet “Meta.Patients-DB-BackUp.exe” som ligger på Metapathia CD.
  • Tryck “from Metapathia”, den skappar automatiskt mapp med dagens datum och tid. Tryck sedan OK.
  • Klart!
2017-07-25T15:16:11+00:00