Rensning av kroppen

/, News/Rensning av kroppen

Rensning av kroppen

Ny internationell forskning visar på ett starkt samband mellan olika sjukdomar och mikrob ansamlingar såsom parasiter, svampar, virus m.m. Man vet idag att denna slags mikroflora utvecklas i kroppens förorenade miljöer.

Det finns många metoder som inriktar sig på att eliminera eller dämpa dessa mikroorganismer, men det kan bara ge temporära effekter. Så längre kroppens miljö förblir förorenad kommer mikroorganismerna tillbaka. Och det enda sättet att bli av med mikroorganismer är att rensa kroppen och stärka immunförsvaret. När vi nu har börjat arbeta med apparaten Airnergi, vars fantastiska effekter bl.a. ger en kraftfull rensning i kroppen, så erbjuder vi samtidigt möjligheten att rensa kroppen ytterligare med hjälp av Airnergi i kombination med joniserat vatten och rensning av lymfa med Triomeden.

Hur går behandlingen till? Jo, du sitter och andas med aktivt syre som produceras av vattnet i Airnergi-apparaten, och det är det aktiva syret som gör själva rensningen. Samtidigt får du med jämna mellanrum joniserat vatten att dricka som för bort slaggprodukterna, och därefter aktiverar vi lymfcirkulationen med Triomeden för att ge en ännu djupare rensning. Behandlingen tar 40 minuter. Vi rekommenderar att man gör minst 2-3 behandlingar, gärna fler. För äldre eller för dem med hälsoproblem kan utrensningen bli mer omfattande, och då kan det vara behjälpligt att även få en lymfdränage-behandling. Du kan alltså få vår kroppsrensning enligt ovan, men även en fantastisk lymfdränage-massage av en mycket erfaren och internationellt erkänd terapeut som vi samarbetar med: Ludmila de Castro.

Airnergi-utrustningen vi använder är vetenskapligt mycket väldokumenterad.

2015-10-29T17:39:12+00:00