Alfa grund info

//Alfa grund info

Alfa grund info

På kort tid gör det Alfa möjligt att diagnostisera organismens tillstånd på grundval av neurodynamisk analys av hjärtrytmernas variabilitet. Tack vare flera års forskning har man kommit fram till att alla processer i människans organism återspeglas i förändringar av hjärtats rytmer.

Med hjälp av det unika programmet kan man avläsa viktiga hälsoparametrar precis som det gjorde de urgamla kinesiska läkare.
1.    Inom 5 minuter kan du se hur en viktig parameter för hälsan – nervsystemet fungerar. Man kan behandla inre organ eller kroppsdelar men om nervsystemet är i obalans, kommer vi inte att uppnå något resultat. Med hjälp av analysen kan vi nästan omedelbart få orsaken till problemet.

2.    Programmet visar hur mycket energi som produceras av celler. Om cellerna producerar lite energi, är det svårt att hjälpa kroppen med någon terapi. Först måste man höja cellernas energi nivå, en viktig indikator av hälsa.

3.    Den viktigaste parametern för hälsa är ADAPTATION som är, i själva verket, hälsans nivå. Adaptation visar hur kroppen anpassar sig till olika livs påfrestningar.

4.    Programmet ger en möjlighet att kontrollera biologisk ålder, rytmer i hjärnan, psykoemotionell tillstånd.

5.    Man kan komma direkt till huvudhälsoparametrar – kroppens energi nivå, stressnivå, hälsoresurser, hur snabbt den blir gammal, eller vice versa.

6.    Genom att mäta en person före och efter en terapi, kan programmet utvärdera dens effektivitet.

7.    Programmet kan användas som biofeedback för att minska stress, förbättra mentala och emotionella tillstånd.
Det är känt att gamla kinesiska läkare kunde med hjälp av pulsen identifiera hälsoproblem och avläsa sjuka organ och kroppsdelar. Varför var detta möjligt? 

Vi vet att pulsen är hjärtats slag och hjärtat styrs av nervsystemet genom den så kallade sinusknutan. Det vill säga, det finns ett direkt samband mellan hjärtat och nervsystemet.

Det är känt att hela kroppen styrs av nervsystem, inget organ, ingen del av kroppen kan fungera utan denna kontroll. Och varje funktionell störning i inre organ och kroppsdelar är förknippat med avvikelser i funktioner av nervsystemet.

Kinesiska läkare visste också att det inte bara hjärtat slår med en viss rytm, men alla organ och varje cell pulserar med sin egen rytm. För en normalt fungerande kropp alla rytmer bör kopplas och synkroniseras på ett liknande sätt som i en pendel i väggur och växlar. Därför är någon förändring i den rytmen i kroppen via nervsystemet återspeglas i hjärtrytm eller pulsen. Det vill säga, att pulsen är en kroppens indikator. För att kunna “avläsa” pulsen behövde en läkare många års utbildning och erfarenhet. Men idag, tack vare utvecklingen av vetenskap och teknik, har forskare kunnat uppfinna ett chip som kan läsa pulsen på handlederna och översända data till programmet, som ger oss en puls analys.

Tekniken är byggt på något som på läkarspråk kallas för HRV: Heart Rate Variability: variabel hjärtrytm, eller föränderlig hjärtrytm. HRV är väl känt för fysiologer i hela världen. HRV metodik är byggt på bearbetning av s.k. RR-intervaller i hjärtats rytm och de förvandlas till harmoniska frekvenser. Det är ett hyperkänsligt chip, som känner av inte bara slag utan också övertoner som beskriver olika pulsar eller rytmer i kroppen. Genom att avläsa hjärtats rytm kan apparaten alltså utvärdera hur de kroppens reglerande mekanismerna fungerar.

Apparater som är byggda på analys av RR-intervaller i pulsen är väl kända i världen. “Alfa” är det senaste i denna utveckling och har tagits fram av ett vetenskapligt företag “Dinamika”. Den skiljer sig från andra apparater genom sin mobilitet, enkelhet och möjligheten att mycket snabbt utvärdera kroppens tillstånd före terapier eller träning och efter.

Användningsområden

“ALFA” används med stor framgång inom friskvård, hälsovård, idrott, samt av enskilda personer som månar om att ta hand om sin hälsa.

“ALFA” tillåter terapeuten/tränaren att kontrollera data för klientens funktionella tillstånd, förutsäga förändringar, bedöma organismens resurser och evaluera behandlingens effektivitet.

Med “Alfa” evaluerar du upptagande av biologiskt aktiva livsmedelstillsatser, andningsövningar, idrottsaktiviteter och användning av olika hälsoutrustning.

Läs mer om Alfa system >>

2017-07-25T15:16:09+00:00